در جلوه‌گه نقش و خیال: جستاری روان‌شناختی در آثار و اندیشه‌های سهراب سپهری

نوشتن با قیچی

گنج بازیافته: عکس‌های 50 ساله محمد احصائی از موزه‌های جهان

یادداشت‌های روزانه: نقاشی‌های سروناز علم‌بیگی (نقاش، فیلم‌ساز)

||| پرفروش‌ها |||
 
 

در جست و جوی آزادی

در جست‌و‌جوی آزادی

در کتاب حاضر‌، که با کوشش مصرانه‌‌ی آرمان خلعتبری و با تحقیق دقیق او شکل گرفته، تصویری از تلاش‌‌های نخستین هنرمندان ایرانی برای یافتن زبانی جهانی نشان داده شده است. در این نوشته، بی‌آنکه نویسنده‌اش ادعای نگاهی تحلیلی بر کل جریان مدرنیستی هنر داشته باشد، تکه‌ی ناشناخته‌ای از تاریخ گروه آزاد ترسیم شده است: ضرورتی که دیگر تکه‌های تاریخ هنر سده‌ی اخیر ایران نیز همواره نیازمند آن است.

 

||| تاریخ هنر |||
||| هنرمندان |||
 

روزگار نو

روزگار نو

کتاب خاطرات غلامحسین نامی از پیشگامان هنر مدرن در‌ نقاشی مروری است بر خاطرات کودکی تا به امروز. این کتاب بخشی از گذران هفتاد سال زندگی شخصی و هنری غلامحسین نامی را در بر می‌گیرد که هدف آن ایجاد ارتباط ذهنی و فراهم ساختن امکان تفسیر و تحلیل و برداشت‌های فردی از رویدادهای زندگی ایشان و فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دورانی است که در آن زیسته‌اند.

 

 

||| گرافیک و عکاسی |||
||| سایر محصولات |||